PryglMan">Propozice | PryglMan

Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh

Propozice

Kdy: 23. 6. 2024, start 10:15, registrace od 9:30 – 10:00, rozprava 10:05 

Kde: Brněnská přehrada, Kozí Horka, naproti Ňuchňákovi

Přihlášky: prosíme kdo ví, že dorazí, zašlete mail na filip@indiansky-beh.cz s údaji: jméno, příjmení, ročník, klub a vybranou trať. U štafety název štafety a jména jejich členů.

Startovné: dobrovolné

Kategorie: muži, ženy, štafety, u Triatlónku bez vyhlášení, Pryglman muži a ženy první tři, šafeta pouze vítězná.

Tratě: Triatlónek: 350 m  plavání, 10 km kolo, 3 km běh, vždy jeden okruh. Pryglman: 700 m plavání ve 2 okruzích, 16 km kolo v jenom okruhu a 5 km ve dvou okruzích.

Občerstvení: voda, jonťák, meloun (možnost dalšího občerstvení a jídla za své u Ňuchňáka)

WC, sprchy, šatna: pouze veřejně dostupné, umístěné podél přehrady

Měření: měřit se bude ručně, aby mohl být závodníkovi změřen čas, musí si dát číslo na kolo pro cyklistickou část a číslo viditelně dopředu pro běh, obě čísla dostane u registrace.

Dětské kategorie: děti do 12 let pouze „ochutnávka“ triatlonových disciplín – tzn. mezi disciplínami pauza na převlečení, délky tratí podle věku a výkonnosti, nejde o závod, pouze o prokázání dovedností. Každý kdo zvládne všechny disciplíny získá odměnu. Děti přijdou na řadu po závodu dospělých, nejdříve 12:30.

Všeobecná pravidla:

Přihlášením se do závodu účastník prohlašuje, že se akce účastní na vlastní nebezpečí. Pořadatel tak neručí za ztráty na zdraví či majetku.

Jede se ve smyslu fair play!

Cyklistická helma je povinná a musí být zapnuta před vyzvednutím kola z depa, naopak sundat si ji může závodník, až po uložení kola zpět do depa.

Trasa není vhodná pro silniční kolo, doporučeno je MTB, povolen je i gravel a trekking.

V depu se kolo vede a nasedá/sesedá se z něj na vymezeném místě – na silnici. Platí přísný zákaz jízdy po trávě a to i v době mimo závod!

Plavání v neoprenu se řídí pravidly ČTA, orientační teplotu vody lze sledovat zde. Neopreny budou zakázány při teplotě vody 22°C a vyšší, měřit se bude v den závodu.

Štafety mohou být dvou či tříčlenné. Střídání disciplín u dvoučlenné štafety je libovolné. Předání štafety probíhá dotekem v prostoru depa.

Plavecké pomůcky jsou zakázané, stejně jako elektrokola a další podpůrné prostředky. Po celou dobu závodu jsou zakázaná sluchátka.

Svým chováním nesmím ohrozit sebe, ostatní účastníky a veřejnost.

Je přísně zakázáno odhazovat odpadky po celé délce tratě, vyjma depa.

Jede se za plného provozu, trať není uzavřena a je třeba respektovat dopravní předpisy, Prygl je vytížen i turisticky a tak je třeba i ohleduplnost.

Pořadatel: Ski Žabiny, z.s., ředitel závodu: Filip Šolc, 724 900 390, filip@indiansky-beh.cz